Головна/ Про компанію

Про компанію

історія розвитку


досягнення

Наявні наукові, технічні, технологічні та виробничі можливості (послуги)

товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ»

 (ТОВ «НВП «ЛТУ»), м. Харків

 

Загальна інформація про компанію

Компанія заснована в 2009 р.

  • Кількість співробітників       - 30 осіб (10 молодих співробітників), включаючи
  • професора, доктора наук                                          - 2 особи
  • член. кор. НАН України  (наукові консультанти)    - 2 особи
  • кандидати наук                                                          - 3 особи
  • аспіранти                                                                    - 3 особи

 

Компанія зареєстрована в ідентифікаціній службі Европейської комисії (PIC #948418083)

Компанія є зареєстрованим постачальником в Европейську організацію з ядерних досліджень CERN, Швейцарія (TEC674)

Компанія є зареєстрованим постачальником в Центр по вивченню важких іонів імені Гельмгольца GSI, Германія (215188)

 

Основні напрямки діяльності

Дослідження, дослідно-конструкторські розробки, контрактне проектування і виготовлення

гнучких і гнучко-жорстких друкованих плат, друкованих вузлів і електронних модулів, в тому числі:

1 Дослідження і дослідно-конструкторські розробки для авіаційної і космічної техніки, для радіаційного і медичного приладобудування.

2 Виробництво електронних модулів на гнучких і гнучко-жорстких платах, виготовлення гнучких з’єднувальних шлейфів і кабелів живлення для детекторних систем, систем управління та обробки інформації в експериментах фізики високих енергій і ядерної медицини.

3 Виробництво сонячних модулів і батарей сонячних для космічного і наземного призначення.

4 Виробництво електричного освітлювального обладнання, в тому числі з використанням світлодіодних приладів.

 

Провідні співробітники компанії мають значний науково-технічний досвід (1995- 2019г.г.) в:

  •  розробці технології та організації виробництва кремнієвих сонячних фотоперетворювачів (ФП) для батарей сонячних (БС) космічного апарату (КА) Мікрон
  •  розробці технології та організації виробництва БС на одноперехідних GaAs ФП і жорстких вуглесотопластових панелях (КА EgypSat-1, MC-2-8, Січ-2-1, Мікросат)
  •  розробці технології та організації виробництва БС на трьохперехідних GaAs ФП і жорстких вуглесотопластових панелях (КА YuzhSat, КА GS-1)
  •  розробці та організації виробництва (Україна, Фінляндія, Франція, Італія) мікроелектронних виробів при створенні внутрішньої трекової системи експерименту ALICE на Великому адронному колайдері (CERN, Швейцарія)

 

Виробнича і експериментальна база

Загальна виробнича площа ~ 500 м2.

До складу ТОВ "ЛТУ" входить 5 основних підрозділів:

- відділ розробок;

- відділ виготовлення жорстких друкованих плат, гнучких плат і гнучко-жорстких плат;

- відділ складання мікроелектронних пристроїв і БС;

- відділ механічної обробки;

- відділ випробувань і контролю.

Виробничі дільниці оснащені сучасним технологічним обладнанням. Виробничі приміщення для складально-монтажних робіт обладнані блоками знепилювання, що забезпечують сьомий клас чистоти (не більше 352 частинок / дм3 розміром 0,5 мкм - ДСТУ ISO 14644-1: 2009). Робочі місця обладнані примусовою витяжною вентиляцією, системами вакууму, стисненого повітря і кондиціонування.

Наявні наукові, технічні, технологічні та виробничі можливості (послуги) ТОВ «НВП «ЛТУ»

з/п

Найменування

можливості

(наявної послуги)

Опис можливості (наявної послуги)

Основніхарактеристики

існуючих технологій та обладнання

1

Космічне приладобудування (сонячні батареї, гнучкі плівкові нагрівачі та ін.)

1.1

Сонячні батареї космічного призначення на жорстких вуглесотопластових панелях для малих і надмалих КА

Вибрані матеріали та комплектуючі для сонячних батарей сучасних і перспективних космічних апаратів мають хорошу льотну історію, повністю задовольняють вимогам стандартів ЕСSS-Е-CT-20-08C і ECSS-Q-70-71A. Гетероструктурні комірки трьохперехідних ФП 3G30A з ККД 30% і більше компанії Azur Space придатні для застосування на всіх орбітах функціонування КА

Термін активного існування (ТАІ),

років                                                             5-10

Питома енерговіддача по площі на початок ТАІ, Вт/м2                                         280,0- 310,0

Питома енерговіддача по площі на кінець ТАІ, Вт/м2                                                більше 270,0

Питома вага БС, кг/м2                             2,6-2,8

Питома енерговіддача по масі на початок ТАІ, Вт/кг                                                       до 120,0

Питома енерговіддача по масі на кінець ТАІ, Вт/кг                                                        до 110,0

Питома вага панелі БС, кг/м2                   до 1,4

1.2

Умовно гнучкі сонячні модулі на поліімідних носіях

Умовно гнучкі модулі на алюміній-поліімідних носіях дозволяють забезпечити суттєве зменшення деформацій в сонячних модулях. Поліпшити теплові параметри ФП, спростити позиціонування ФП в модулях, мінімізувати зазори між суміжними ФП і підвищити коефіцієнт заповнення сонячних модулів. Виключити корозію зварних з'єднань Al-Al, знизити деградацію електричних характеристик і підвищити надійність в експлуатації як сонячних модулів, так і сонячних батарей.

Гнучкий сонячний модуль на одно – двох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:

 

- товщина, мкм                                          ~ 250

- маса, г                                                   ~ 10-12

Питома енерговіддача на початок ТАІ:

- по площі ФП, Вт/м2                                    ~ 260 -300

- По масі модуля, Вт/кг                    ~ 400 - 450

 

Гнучкий сонячний модуль на трьох перехідних арсенид-галієвих комірках ФП:

- товщина, мкм                                           ~ 250

- маса, г                                                    ~ 10-12

Питома энерговіддача на початок ТАІ:

- по площі ФП, Вт/м2                                                 >400

- по масі модуля, Вт/кг                              >500

1.3

Поліімідні плівкові електронагрівачі

Поліімідні плівкові електронагрівачі на основі фольги з провідникових резистивних матеріалів, в т.ч .: з нікелю, нікелевих та інших резистивних сплавів для активних засобів терморегулювання (АЗТР), призначених для підтримки заданих діапазонів температур окремих елементів конструкції космічних апаратів.

Строк активного існування,

 років                                                           10-15

Ефективная площа, см2                           от 10 до 150

маса, кг                                                       до 0,1

Напруга живлення, В                                 24-34

Опір, Ом                                          от 50 до190

Максимальна товщина, мм                      до 0,3

Максимальна щільність потужності,

Вт/см2                                                                                           до 6

2

Детекторна техніка (детекторні модулі та їх компоненти)

2.1

Багатосенсорний модуль на гнучкій комутаційній платі

Виріб відноситься до мікроелектронних приладів як побутового, так і спеціального призначення і може бути широко використаний у виробництві  пласких багатокристальних безкорпусних детекторів на гнучко-жорстких багатошарових носіях, у тому числі, для детекторних систем елементарних часток для досліджень у физиці високих енергій та для моніторінга .стану потоків елементарних частинок в навколоземному космічному просторі

Многосенсорний повністю алюмінієвий піксельний детекторний модуль дозволяє забезпечити рекордні показники для сучасних піксельних детекторних систем:

- геометричні разміри, мм                 до 250х50

 - відносна радіаційна довжина

 %X                                          не більше 0,1-0,2

- просторова роздільна здатність,,

мкм                                                    до 5-10 мкм

-споживана потужність модуля,

мВт/см2                                                            40

При мінімально можливій масі і енергоспоживанні модуля.

2.2

Гнучкий багатошаровий друкований кабель електроживлення

 

Виріб відноситься до розробки і виробництва апаратури на основі виробів мікроелектроніки як побутового, так і спеціального призначення і може бути широко використано у виробництві  детектуючих систем елементарних часток, і призначен для електричного живлення декількох електронних вузлів або модулів.

 

Багатошаровий гнучкий алюміній-поліімідний друкований кабель електроживлення забезпечує мінімізацію емісії перешкод і падіння напруги печатного кабелю електроживлення по всій його довжині, забезпечує мінімальні активні і індуктивні опори кабелю, а також зменшення об'ємно-габаритних параметрів і зниження ваги. Забезпечує можливість його надійного електричного з'єднання з декількома електронними вузлами по всій довжині кабелю, а не тільки за рахунок його кінцевих ділянок.

Кабель має:

- геометричні разміри, мм             до 1500х40

- товщина алюмінієвих шарів,мкм       30-100

- товщина поліімідних шарів,мкм           15-20

- товщина захисного шару полііміду,

мкм                                                            40-50

2.3

Спеціалізовані гнучкі і гнучко-жорсткі алюміній-полііміднідруковані плати

Плати і комутуючі елементи на основі алюміній-поліімідних лакофольгових діелектриків дозволяють ще більш мінімізувати масу речовини і робочий об'єм електронних модулів з високою щільністю каналів інформації. Технології гнучких і гнучко-жорстких плат пропонують безліч життєздатних рішень, серед яких особливо перспективні рішення, пов'язані зі створенням просторових структур міжз’єднань.

Технологічний рівень продукції.

Друковані плати і кабелі з малим кроком провідників:

- крок провідників, мкм                           45-60

- ширина провідників, мкм                      20-30

- довжина, мм                                            10-50

- кількість провідників, шт                  128-1024

 

З’єднувальні кабелі (шлейфи):

- крок провідників, мкм                         100-200

- ширина провідників, мкм                   40-100

- довжина, мм                                        до 600

- кількість провідників, шт                    до 512

 

3

Світлодіодні системи освітлення

3.1

Універсальні світильники LTU Pro для зовнішнього та внутрішнього освітлення

Економічність, безпека та надійність протягом всього терміну служби. Можливість змінювати потужність, колірну температуру і кут розкриття світла дозволяє нам пропонувати рішення завдань будь-якої складності. Світильники підходять для бокового, верхнього і підвісного монтажу на опору, кронштейн, стіну або трос. 

Споживча потужність,Вт                      30 - 200

Світловий потік,Лм                    1168   0-14400

Кут розкриття світла              30°, 60°, 90°, 120°

Колірна температура,К                     3000 - 5000

Світлодіодна матриця (COB)                    CREE

Індекс передачі кольору                   80 CRI (Ra)

Гарантійний строк,р                                           5 Строк експлуатації,р                                        10

Ступінь захисту                                             IP65

Вхідна напруга,В                                            220

Робоча температура,  C                         -40 -+ 50 

Габаритні розміри,мм                     270x190x150

Маса, кг, не більше ніж                                       4

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Генеральний директор: Нікітській Геннадій Ігоревич 

 

Тел: +38(057) 720-42-48

 

info@ltu.ua. http:www.ltu.ua

 

Перший заступникГенерального директора-

головний конструктор:

Борщов Вячеслав Миколаєвич

д.т.н., професор.

Тел/факс: +38(057) 714 07 46

Viatcheslav.borshchov@cern.ch

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ».

 ТОВ «НВП «ЛТУ», «Научно-производственное предприятие «ЛТУ». ООО«НПП «ЛТУ».

Limited Liability Company «Research and production enterprise «LTU».LLC«RPE«LTU»,

oф. 102, к. 3, вул.Новгородська, Харків, Україна, 61145, www.ltu.ua,info@ltu.ua,

тeл.: +38(057) 714-07-46, факс: +38(057) 714-07-46.